Uncategorised

Tietosuoja

Agronic Oy tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta. Agronic Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään tietosuojan toteuttamisen keinoja omassa toiminnassaan.

Oheisesta julkisesta henkilötietojen käsittelyn kuvauksesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta. 

Rekisterin pitäjä: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi 08 4549600

Yhteydenotto-osoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Rekisterin nimi

Agronic Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja yhteistyösuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille voidaan antaa rajoitettuja oikeuksia käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen sekä toimitusten, tilausten ja toimeksiantojen toteuttamiseksi sopimusperusteisesti. Mainonnassa, markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä, jollei kyse ole lakisääteiden velvoitteen toteuttamisesta, käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyllä on näiltä osin oikeus peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä yllä mainittuun osoitteeseen ja käyttämällä uutiskirjeissä annettua mahdollisuutta kieltäytyä vastaanottamasta niitä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, arvo tai ammatti, osoite, lanka- ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilöasiakkuus-  ja yhteisöasiakkuustieto sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan (mobiili ja s-posti), kielipreferenssi sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteita tai mieltymyksiä koskevat tiedot. Yritys- ja yhteisöasiakkuuksien y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi. Tietosisältöön kuuluvat myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset tuote- ja tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden jatkumisen ajan, jollei rekisterinpitäjän lakisääteisistä velvoitteista johtuen ole syytä pidempään säilytysaikaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Agronic Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojien tuotteiden jälleenmyyjille keskitettyjen asiakastietokantojen välityksellä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen siirtoa koskevaa lainsäädäntöä ja tekee mm. asianmukaiset siirtoa koskevat sopimukset. 

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat Agronic Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavissa kaapeissa tai tiloissa, joissa on kulunvalvonta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Tarkastuspyyntö on kerran kalenterivuodessa ilmainen ja tätä seuraavista pyynnöistä saman kalenterivuoden aikana voidaan periä kohtuullisena kustannuksena 85 € per pyyntö.

Tietojen korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan itseään koskeva virheellinen tieto. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä.

Tietojen poisto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot ja tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Pyynnön perusteella rekisterinpitäjä selvittää, mitkä tiedot ovat poistettavissa ja mitä tietoa rekisterinpitäjällä on lakisääteisistä velvoitteista johtuen kuitenkin oikeus ja velvollisuus säilyttää, mitä tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa ja miksi käsittelyä ei voida rajoittaa sekä miten vastustuspyyntöön voidaan reagoida ja onko lakisääteistä velvoitetta tietojen käsittelyyn olemassa. 

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Agronic Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Agronic Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 

Agronicin tuotteet

yhdistelmapaalaimet

Yhdistelmäpaalaimet

AGRONIC ACC PulseM

paalinkaarin

Paalinkäärimet

Kompaktit paalinkäärinsarjat

midipaalain2

Midi yhdistelmäpaalaimet heinälle

AGRONIC MidiVario II ja MidiFix yhdistelmäpaalain

yhdistelma lyhyt2

Yhdistelmäpaalaimet lyhyille materiaaleille

Agronic Multibaler MR 820 ja MR 1210 yhdistelmäpaalaimet

orkel

Orkel Compactor. kuivike- ja jätepaalain

Helposti siirrettävä, paikalliskäyttöön tarkoitettu käärivä pyöröpaalain

mP8126568

Karhottimet

Agronic WR 500 etukarhotin, WR 600 etu- / takakarhotin, sekä WRT 900 hinattava karhotin

rehunjakovaunu

Rehunjakovaunut

Agronic 143S 4WD rehunjakovaunu

Keltec 10

Keltec paalileikkuri

Halkaisee paalin ja poistaa muovin sekä verkon

pdh10

PDH-10 ja 20 hapottimet

Tarkkaan lisäaineiden pumppaukseen

PA038979LR

Lietevaunut

Lietevaunut vaativaan käyttöön

LRmPA030052

Vetoletkulevittimet

Tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lietteenlevitykseen ilman levitysvaunua

AG46S3

Lietepumput

Hydrauliset uppopumput

LRmPA030075b

Uutuudet

Uutuustuotteemme

Katso myös

AGRONIC Esittely- ja vaihtokoneet

Agronicin esitteet ja videot

Agronic paalainkäärimet

Esite ACC PulseM 

 Video ACC PulseM 

Säästöä muovisidonnalla

Laakeritakuu

PDH 10 ja 20 Hapotin

Video ACC märissä olosuhteissa

Kesän 2015 Kokeilu Koneviestissä

Juttu Suomalainen Maaseutu -lehdessä

Agronic paalinkäärimet

 Esite

 Video

Midipaalainkäärimet

 Esite

 Video

Yhdistelmäpaalaimet lyhyille materiaaleille

 Esite

Video

 video kuvake Video MR 1210 , Video 2

video kuvake Video peat, turve

Orkel MP 2000 paalainkäärin

 Esite 

 Video

Karhotin

 Esite WR 500 etukarhotin

pdf kuvake WR 500 på Svenska  

pdf kuvake Koneviestin testi

 Video Etukuormaimeen kytkettynä 1

 Video Etukuormaimeen kytkettynä 2

 Video Etunostolaitteessa ja yhtäaikainen paalaus

 Video Pöyhityn heinän karhotus

 Esite WRT 900 hinattava karhotin

 Video Agronic WRT 900 Four Rotor Rake pulled by Valtra

 Video Agronic WRT 900 Trailed Four Rotor Rake

 Video Agronic WR600 Rake, for front or rear

 Video Agronic WRT 900 centre delivery rake and dry straw

pdf kuvake Agronic_WR500_WR600_2019

 

Rehunjakovaunut

Esite

Video

Keltec paalileikkuri

Esite Keltec paalileikkuri 

Video Keltec paalileikkuri

PDH 10 Hapottimet

Esite

Lietevaunut

Esite 2019

pdf kuvake HXA Urakointiuutisissa

Juttu Koneviestissä

Juttu Koneviestissä

pdf kuvakeSlamvagnar 2016

video kuvake Video HXA kaksoislautasella

 Video HXA- System lietevaunu

 Video Lietevaunu tositoimissa

video kuvake Video Xs 10 m3 yksiakselinen lietevaunu ja 8m veitsimultain

video kuvake Video HXA-System lietevaunu ja 15 m multain

video kuvake Video Siirtoajoa ja kolmiaks. rapuvaunu

video kuvake Video HXA- System lietevaunu 2016

pdf kuvakeUudet HS ja HXA hydraulijousitetut lietevaunut

video kuvake Video AG 8000 multain

video kuvake Video Agronic Xs10 2018 a Single Axle Slurry Tanker

Lietepumput

Esite uppopumput

Uppopumppujen mitat

Vetoletkulevittimet

 Esite vetoletkulevittimet

video kuvake Video

video kuvake video 2

Vetoletkulevittimet

LRmPA030052

Esitteet ja videot

Tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lietteenlevitykseen. Valikoimaamme kuuluvat levittimet, korkeapaineletkut, kelat, kompressorit, pumppuasemat ja pumppausvaunu.

Levittimen innovatiivinen täyttöpuomisto sijaitsee lähellä traktoria ja minimoi traktoriin kohdistuvat väännöt. Se ei koskaan väännä levitintä millään voimalla ja näin muuta siipien työsyvyyttä erilaiseksi.

Koska levitin on nivelöity keskeltä, levitinpuomisto nousee aina suoraan ylös, siivenkärjet eivät tartu maahan ja nosta multaa missään olosuhteissa.

Päistekäännöksissä puomisto ohjaa letkun sivulle, joten letku ei jää multaimen alle.  Päisteitä ei tarvitse välttämättä ajaa erikseen, vaan multain voi olla maassa koko käännöksen ajan. Toki tämä tapa huonontaa levitystarkkuutta. Mikäli päisteet halutaan ajaa erikseen, edelleenkään letkujen jäämisestä multaimen alle ei tarvitse huolehtia.

Multaimen kanssa voi peruuttaa esim kiilamaisilla lohkoilla, koska puomisto ohjaa letkun sivulle.

  • Kääntyvä levitinpuomisto, helppo päisteajo vaikka multain työasennossa.
  • Hydraulinen teleskooppipuomi.
  • Korkean paineen kestävä veitsisuljin, suljettavissa päisteessä.
  • Lietteen virtausmittari.
  • Ajotietokone ja päisteautomatiikka lisävarusteena.
  • Pieni vetovoimantarve
  • Veitsimultain soveltuu kaikkiin levitysolosuhteisiin, työleveydet   8 tai12 m. 
  • Pumppaukseen on saatavilla joko pelkkä 3-pistekiinnitteinen korkeapainepumppu ja siihen tarvittaessa pumppukuormain ja halutun kokoinen kompressori. Toinen vaihtoehto on pumppuvaunu, vaunuun voidaan asentaa pumppukuormain ja kompressori. Vaunulla voidaan kuljettaa yhtä letkukelaa. Vaunussa on vetokita siirtokonttia varten.
  • Letkukela on yksiosainen ja siihen voidaan haluttaessa asentaa väliseinä ja muuttaa se kaksiosaiseksi. Kelan kapasiteetti on 1000m 4" tai 5" korkeapaineletkua, kelan saa 3-piste- ja etukuormainsovitteella.